Frågor&svar om synen

Vad innebär synfokus?

GiveYourEyesABreak.com/GeDinaÖgonEnPaus.se: ”Synfokus är det som din syn har i fokus. I relation till glasögon/linser så handlar det om avståndet som synfokus är inställt på. Glasögon/linser flyttar detta avstånd framåt eller bakåt. Jämför med en kamera, du flyttar fokus fram eller tillbaka för att få olika objekt i fokus. Den delen fungerar på ett liknande sätt i dina ögon. Fokus flyttas fram och tillbaka i dina ögon också för att få olika objekt i fokus.”.

Vad är synskärpa?

GiveYourEyesABreak.com/GeDinaÖgonEnPaus.se: ”Synskärpa är ett begrepp som inte är så användbart för den som vill lära sig att se bättre med synfokus för att slippa använda glasögon och linser.”

Vad är metoderna, vem är Dr W. H. Bates, vad är GiveYourEyesABreak.com/GeDinaÖgonEnPaus.se, vad skiljer metoderna, vem lär ut metoderna?

GiveYourEyesABreak.com/GeDinaÖgonEnPaus.se: ”Det finns många metoder för att förbättra synen. Föreningen SynFokus jobbar med de tre relaterade och likvärdiga metoderna
– Dr W. H. Bates metod
– Natural Vision Improvement (baserad på Dr W. H. Bates metod)
– GiveYourEyesABreak.com/GeDinaÖgonEnPaus.se-metoden (baserad på Dr W. H. Bates metod och Natural Vision Improvement)

Det finns olika lärare som alla lär ut metoderna på lite olika sätt, bland annat här finns listor över lärare, vi lämnar inga garantier eller rekommendationer för någon utan låter läsaren själv göra en bedömning av varje lärare: VisionsOfJoy eller Association of Vision Educators.

Dr W. H. Bates (1860-1931) var ögonläkare och beskrev för första gången strukturerat hur människor medvetet med hjälp av att göra olika aktiviteter kunde förbättra sin syn och slippa glasögon. Grunderna i hans metod används i såväl Natural Vision Improvement som GiveYourEyesABreak.com/GeDinaÖgonEnPaus.se.”

Vad är synträning och vad är skillnaden med inlärning av synfokus?

GiveYourEyesABreak.com/GeDinaÖgonEnPaus.se: ”Synträning är inget bra begrepp för att beskriva hur människor kan sluta använda glasögon/linser genom en att lära sig synfokus. Internationellt används Natural Vision Improvement, det vill säga synförbättring. Jag använder begreppet inlärning av synfokus”.