Frågor&svar om föreningen

Hur finansieras den ideella föreningen?

Alla får vara medlemmar gratis. Den ideella föreningen tar emot frivilliga bidrag och alla intäkter går till föreningens omkostnader och verksamhet. Föreningen har inget vinstintresse.

Vem får vara med i den föreningen?

Det kostar ingenting att vara med och alla får vara med som ställer upp på föreningens stadgar.

Vem bestämmer i föreningen?

Medlemmarna bestämmer. Varje år har föreningen en stämma där det väljs en styrelse och en ordförande. Alla som är medlemmar det året som stämman hålls har rätt att delta på stämman och rösta och kan också väljas till styrelse såväl som till ordförande.
Styrelsen och ordförande har sedan i uppgift att göra det som står i stadgarna och som i övrigt bestäms av föreningen på stämman.

Kan man få gratis hjälp av föreningen Synfokus?

Ja, alla som blir gratis medlemmar blir inbjudna till kostnadsfria regelbundna synfokusmöten med någon certifierad lärare eller certifierad coach inom Dr W H Bates Metod, Natural Vision Improvement eller Tony Helinsky-metoden.

Kan man ringa eller maila till föreningen och få personlig hjälp?

Nej, styrelsen erbjuder ingen hjälp direkt. Föreningen erbjuder däremot personlig coachning mot avgift till föreningen. Alla intäkter går till föreningens verksamhet.

Varför kostar föreningens arrangemang pengar?

Föreningen erbjuder alltid gratis regelbundna synfokusmöten till alla medlemmar.
Det medlemmarna betalar i bidrag för arrangemang så som längre föreläsningar, utbildningar, workshops, coachning med mera, bekostar material, trycksaker, lokalhyra, reskostnader kopplade direkt till evenemangen och överskottet går som bidrag till föreningen. Föreningen är ideell och har inget vinstintresse.

Kan man få hjälp med att bidrag till att betala delar av avgifter till föreningens arrangemang ?

Absolut! Enligt föreningens stadgar får alla medlemmar ansöka om att erhålla stöd för att delta i föreningens avgiftsbelagda arrangemang. Skicka ett mail till info@synfokus.se med ämnet ”Ansökan om bidrag” och motivera varför du behöver ett bidrag. Om föreningen har innestående medel så beslutar styrelsen om vem som får bidrag och hur mycket.

Finns det någon anställd i föreningen?

Föreningen har för närvarande en anställd. Tony Helinsky är anställd från 2015 till och med stämman 2016 som arbetande styrelseordförande.