Föreningen SynFokus

Den ideella föreningen Föreningen SynFokus bildades i augusti år 2015.

Om föreningen:

Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, har till ändamål att
Hjälpa människor att använda sin syn på bästa sätt genom att verka för att det blir allmänt känt
– vad synfokus är, hur synfokus kan användas, hur människor kan lära sig att maximera sin naturliga synfokus.
– att det är möjligt att lära sig att se utan glasögon/linser genom att lära sig att fokusera på alla avstånd, för många av dem som upplever att de ser bättre med glasögon eller linser.
– att synfokus (förmågan att fokusera på olika avstånd) är ett bättre och viktigare begrepp än synskärpa (”uppmätt” förmåga att urskilja detaljer) för den som vill lära sig att se naturligt på bästa sätt.
– att det är bättre att utvärdera synförmåga genom att observera vilka OLIKA AVSTÅND en människa kan fokusera på (snarare än tolkning av symboler i olika storlekar på SAMMA AVSTÅND)
– att det är bra att titta så mycket som möjligt på verkligheten (det som är tredimensionellt och ”live”) med naturlig och varierad synfokus.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att
– informera om föreningen och föreningens ändamål på hemsidan i andra sammanhang och i samhällsdebatten.
– anordna kurser, utbildningar, möten och föreläsningar som leds av certifierad lärare eller certifierad coach inom metoderna Dr W. H. Bates metod, Natural Vision Improvement eller GiveYourEyesABreak/GeDinaÖgonEnPaus metod.
– erbjuda böcker och självhjälpsprogram i ovanstående metoder.
– enklare informationsmöten kan hållas av en person som inför varje sådant möte specifikt utses av certifierad lärare eller certifierade coach inom metoderna Dr W. H. Bates metod, Natural Vision Improvement eller GiveYourEyesABreak/GeDinaÖgonEnPaus metod.

– stötta medlemmar som ansöker om bidrag till kurser, utbildningar och föreläsningar som anordnas av föreningen.