Synfokusmöten

Synfokusmöten hålls av en certifierad Natural Vision Coach eller en certifierad Natural Vision Teacher eller en lärare certfierad i Tony Helinsky-metoden.
De hålls i ett konferenssystem, det går att delta genom att ringa in via telefon eller dator/smartphone/läsplatta

En del synfokusmöten spelas in och kan återupplevas i efterhand av medlemmar.

En del synfokusmöten publiceras offentligt.
Det går att delta genom att endast lyssna direkt såväl som att delta med endast sitt talade ljud eller även en videobild på sig själv. Du väljer själv hur mycket du vill vara med.

Varje ledare har sin stil och gör på lite olika sätt.

Det finns inga som helst krav på förkunskaper.

Pedagogiken bakom synfokusmöten bygger på Tony Helinskys upptäckt att det är bättre att göra något bra för sin synfokus än att göra inget.

Målet är inte att du ska förstå allt.

Målet är att göra något bra, och delta i något, att komma framåt, att inspirera, att ha sällskap, att få lite grupp coachning, att komma igång.

Alla medlemmar i Föreningen SynFokus som vill får vara med kostnadsfritt och får ett mail inför nästa möte några dagar i förväg.

Just nu hålls det synfokusmöten med Tony Helinsky, certifierad Natural Vision Coach.

Tony Helinsky håller sina synfokusmöten på måndagar 18.00-18.30 och mötena kan publiceras som en offentlig podcast (målet är ungefär 25 möten per år, inga möten under skollovstider).