Workshopar och föreläsningar med Tony Helinsky

Workshop-komplett är på 10 timmar under 2 dagar och går igenom all nödvändig teori i lugn och ro samt alla aktiviteter/övningar enligt nedan. Max 20 deltagare.

Workshop-intensiv är på 5 timmar under 1 dag och täcker det mesta som workshop-komplett men i ett något intensivare tempo. Max 20 deltagare.

Föreläsning är på 3 timmar och en utbildning där bakgrund och teori gås igenom översiktligt och de viktigaste aktiviteterna/övningarna visas upp och görs i en större grupp. Målet är att alla går hem och kan fortsätta lära sig mer om synfokus på egen hand och dagligen och ta sig vidare.

Arrangör är Föreningen SynFokus.

Kommande workshopar och föreläsningar med Tony Helinsky

Du kan boka evenemang online eller genom att ringa Tony Helinsky, 070-888 1111.

2017:

Malmö: Workshop-intensiv, söndag 11 juni 2017 med Tony Helinsky
10.00-15.45.
1195 kr. Boka >>

 

Om Natural Vision Improvement och Tony Helinsky-metoden

Natural Vision Improvement och Tony Helinsky-metoden är helt naturliga metoder som hjälper dig att utöka din förmåga att fokusera och slippa glasögon, linser och laser. Metoderna är väldigt konkreta och handlar om att låta ögonen och synen röra sig på det sätt som skapar minst anspänning samt att stimulera och träna hjärnan (ungefär som minnesträning). Metodens fysiska delar innehåller fem sorters aktiviteter/övningar (avspänning, rörelse, fokus, fantasi och tro). Detta kompletteras med en stor mängd hjärnträning och motivation. Jag exemplifierar hur de olika övningarna ska utföras och får deltagarna att både i kropp och hjärna förstå varför övningarna är bra.

Målet är att du inte ska behöva göra separata aktiviteter/övningar utan få in goda synvanor i sin vardag. Därför visar jag också olika sätt att använda synen, synfokus och Natural Vision i vardagen. Jag vill också hjälpa dig att ta makten över din syn.

Workshopen

Grunden i workshopen är att gå igenom Dr W. H. Bates aktiviteter/övningar uppdelat på 5 olika sorters aktiviteter/övningar och förstå hur synen såväl som glasögon och linser fungerar. Målet är att få in känslan för hur de kan göras på olika sätt så du vet hur och varför Dr Bates tänkte och vad det är som händer med din syn. Vi fokuserar på att göra praktiska saker, det är stommen i hela workshopen. Genom denna stomme vävs teori om hur synen fungerar in tillsammans med motivation. Allt presenteras med ljud, bild och video-exempel, med en stor mängd glädje och humor och god tillit till allas syn. Vi gör roliga experiment med synen för att förstå och jag förklarar och motiverar dig så du kan träna själv.

Jag berättar också om olika sätt att använda synen på i vardagen, i skogen, i promenadspåret, på arbetet, framför datorn, smartphonen, boken, TV-spelet, TV:n, bilen, restaurangen etc.

Målgrupp

För dig som har problem med att se skarpt och för dig som vill fortsätta se skarpt. För dig som har problem med närsynthet (myopi), översynthet (hyperopi), astigmatism, ålderssynthet (presbyopi), skelning (strabismus), synnedsättning (amblyopi), ögondarrning (nystagmus).
Vuxen: från 12 år, barn+vuxen: 7-12 år.

Mål

Efter genomförd workshop är målet att du ska förstå hur din syn fungerar och vad ditt synproblem är. Du ska förstå hur glasögon och linser fungerar. Du ska ha lärt dig övningar så du kan börja din synträning på egen hand och förstå hur du kan mäta din förmåga att fokusera så du kan träna och mäta dina framsteg med din synträning.

Program (motsvarande)

Workshop-intensiv innehåller nästan allt som 2 dagars men något mer komprimerad. Föreläsning innehåller det viktigaste av nedanstående.

TIMME 1 OCH 2

ÖVNING Avspänningsövningar

 • Palmering med och utan handflator (Palming)

TIMME 3, 4 OCH 5

ÖVNING Avspänningsövningar (Relaxation activities)

 • Solning (Sunning)

ÖVNING Rörelseövningar (Movement activities)

 • Svängning, kort svänging, lång svängning (The Swing, The Short Swing, The Long Swing)
 • Vaggning, kort vaggning, lång vaggning (The Short Sway, The Long Sway)
 • Gungning, kort gungning, lång gungning (The Short Rock’n’Roll, The Long Rock’n’Roll)

ÖVNING Fokusövningar (Focus/Centralization/Central Fixation activities)

 • Fokusera i 5 dimensioner
 • Småstensleken (The Pebble Game)
 • Snörövning (Brocks string)

TIMME 6 OCH 7

ÖVNING Fantasiövningar (minne, Imagination activities)

 • Visualisering (Visualization).
 • Omvänd rörelse (Oppositional movement)

ÖVNING Tro-övningar (Belief activites)

 • Prata med dig själv som Anja Pärson och Zlatan
 • Visualisering (Visualization).

ÖVNING Skissning (Sketchning activities)

 • Ansiktsskissning (Facial sketching)

TIMME 8, 9 OCH 10

 • Repetition
 • Frågor

TEORI UNDER HELA WORKSHOPEN.

 • Introduktion i synträning med Natural Vision.
 • De 5 principerna i Natural Vision: Avspänning, Rörelse, Fokus, Fantasi, Tro (Relaxation, Movement, Focus, Imagination, Belief)
 • De 3 vanorna: Fokusera&Variera, Balansera, Rytmisera (Skifta, Andas, Blinka / Shift, Breathe, Blink)
 • De 7 förhållningssätten: Ha roligt, Gör fel, Var nyfiken, glad, bekväm, säker och lat.
 • Olika synproblem: närsynthet (myopi), översynthet (hyperopi), ålderssynthet (presbyopi), astigmatism (asymmetriskt brytningsproblem),
 • Vad orsakar anspänning.
 • Synen är fysisk och mental. Mentalt är synen intellektuell och emotionell.
 • Lär dig tyda och förstå receptet du får från optikern.
 • Bra strategier hos optikern.
 • Tre modeller för att bli av med glasögon/linser. 1. Tvärt avslut. 2. Behålla befintliga glasögon. 3. Övergångsglasögon med reducerad styrka (transition glasses).
 • Ögats anatomi.
 • Synfixering och synrörelser (vision tracking/eye tracking, vision hopping/saccadic eye movements).
 • Skillnaden mellan centralt seende och perifert seende och vad det betyder för synen.

För barn+vuxen 2 halvdagars workshop är det ett urval av innehållet, komprimerat och anpassat för barn 7-12 år. 

Sagt av deltagare från workshop

”Väldigt givande” / M. ”Mycket inspirerande workshop” ”Många goda tips presenterades på trevligt sätt och mycket kunnigt och instruktivt” ”Jag tycker om det lustfyllda inslaget i synträningen” ”Att tänka aktivt på synen och synträningen i vardagen känns nu helt naturligt” / Bertil ”Mycket bra enkla övningar, som jag kan få in i min vardag” ”Bra förklarat hur ögat och synen fungerar, då är det lättare att förstå övningarna, och resultatet av dem.” ”Bra förklarat hur synen & hjärnan arbetar ihop, att synen är mer än bara ögonen”. ”Jag ser redan att jag kommer att kunna se bättre, efter vissa övningar, där ögonens muskler släppt spänningar kunde jag redan se bättre” / Anette

Om kursledaren

För Tony Helinsky är Natural Vision en passion. Tony Helinsky tar sig an uppgiften professionellt på absolut största allvar men gör det på ett underhållande sätt med gott om audiovisuella exempel. Tony kopplar Natural Vision till tävlingspsykologi, skärmflygning, psykologi, ekonomi, grafisk design, IT världen och inte minst den enskilda människans vardag.

Tony hade själv glasögon för närsynthet och astigmatism från 2000 fram tills han lade av sig dessa 2007 efter att ha tränat med Natural Vision metoden. 2011 utbildade han sig till certifierad Natural Vision Coach hos Greg Marsh i USA och nu lär han ut metoden i Sverige. Tony är även mycket aktiv med att utveckla metoderna och tolka och förklara saker som Bates inte riktigt hann med att göra under sin tid. Tony träffar månatligen andra Bates lärare och Natural Vision coacher och utvecklar metoderna.